İcarəyə götürülmüş əmlakın çıxarılması

İcarəyə götürülmüş əmlakın çıxarılması

Çıxarma həm kirayəçi, həm də ev sahibi üçün kəskin bir prosedurdur. Bütün bunlardan sonra, evdən çıxarıldıqdan sonra kirayə götürənlər icarəyə götürdüyü əmlakı bütün əşyaları ilə birlikdə, bütün mümkün nəticələri ilə tərk etməyə məcbur olurlar. Buna görə kirayəçi kirayə müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə sadəcə evdən çıxmağa davam edə bilməz. Çıxarılması açıq şəkildə qanunla tənzimlənməsə də, bu prosedura ciddi qaydalar tətbiq olunur.

Sürüşməyə davam edə bilmək üçün ev sahibi məhkəmədən çıxarılma əmri almalıdır. Bu məhkəmə qərarı icarəyə götürülmüş əmlakın məhkəmə tərəfindən müəyyən edilmiş bir tarixdə çıxarılmasına icazə verilməsini özündə ehtiva edir. Kiracı çıxarma qərarı ilə razılaşmırsa, kirayəçi bu məhkəmə qərarından şikayət edə bilər. Apelyasiya verilməsi, ümumiyyətlə, məhkəmə qərarının qüvvəsini və apellyasiya məhkəməsi bu barədə qərar verənədək təxirə salınır. Lakin, çıxarma qərarı məhkəmə tərəfindən qüvvəyə minmiş elan edilmişsə, kirayəçinin müraciəti dayandırılmasına səbəb olmayacaq və ev sahibi evdən çıxmağa davam edə bilər. Apelyasiya məhkəməsi çıxarılma ilə bağlı başqa bir qərar qəbul edərsə, hadisələrin bu gedişi ev sahibinə təhlükə yaradır.

İcarəyə götürülmüş əmlakın çıxarılması

Məhkəmə evdən çıxmağa icazə verməzdən əvvəl icarəçi icarə müqaviləsinə xitam verməli idi. Ev sahibi aşağıdakı üsullarla xitam verə bilər:

Çıxarma

Bu xitam metodu üçün kirayəçinin müvafiq icarə müqaviləsindən götürdüyü öhdəliklərin yerinə yetirilməsində, başqa sözlə defolt olmalıdır. Kiracı, məsələn, kirayə borcu yaradırsa və ya qanunsuz narahatlığa səbəb olursa. Kirayəçinin çatışmazlığı kifayət olmalıdır ki, kirayə müqaviləsinin ləğvi haqlı olsun. İcarəyə götürülmüş əmlak yaşayış sahəsinə və ya orta ölçülü bir iş sahəsinə aiddirsə, kirayəçi, ləğvi yalnız məhkəmə qaydasında həyata keçirilə biləcəyi mənada qorunacaqdır.

Ləğv

Bu başqa bir ləğv üsuludur. Ev sahibinin bu kontekstdə yerinə yetirməli olduğu tələblər, icarəyə götürülmüş əmlak növündən asılıdır. Kirayə edilmiş əmlak bir yaşayış sahəsi və ya orta ölçülü bir ticarət sahəsi ilə əlaqədardırsa, kirayəçi, ləğvin yalnız Maddənin 7: 274 və 7: 296-cı bəndlərində göstərildiyi kimi bir sıra tam əsaslarla baş verdiyi mənasına görə qorunmadan faydalanır. Hollandiya Mülki Qanunu. Hər iki halda da tətbiq oluna biləcək əsaslardan biri, məsələn, icarəyə götürülmüş əmlakın təcili şəxsi istifadəsidir. Əlavə olaraq son tarixlər kimi müxtəlif rəsmiyyətlər də ev sahibi tərəfindən müşahidə olunmalıdır.

Kirayə verilən sahə yaşayış sahəsi və ya orta ölçülü biznes sahəsi, yəni 230a iş yerindən başqa bir yerdirmi? Bu vəziyyətdə kirayəçi yuxarıda göstərilən icarə hüququndan istifadə etmir və ev sahibi kirayə müqaviləsinin ləğvini nisbətən tez və asanlıqla həyata keçirə bilər. Ancaq bu heç bir şəkildə çıxarılmasına aid deyil. Bütün bunlardan sonra, 230a adlanan bir iş sahəsinin icarədarı almaq hüququna malikdir çıxarma qorunması Hollandiya Mülki Məcəllənin 230a maddəsinə əsasən kirayəçinin yazılı şəkildə çıxarılması barədə yazılı bildiriş aldıqdan sonra iki ay ərzində sərbəst buraxılma müddətinin maksimum bir il uzadılmasını tələb edə bilər. Belə bir istək icarəyə götürülmüş sahəni artıq tərk etmiş və ya boşaltmış kiracıya da edilə bilər. Kiracı çıxarılma müddətinin uzadılması ilə bağlı bir sorğu vermişsə, bu tələbin qiymətləndirilməsi maraqlar balansı ilə aparılacaqdır. İcarəçinin maraqları çıxarılmadan ciddi zərər görərsə və icarəyə götürülmüş əmlakdan istifadə etmək üçün ev sahibinin maraqlarını üstələməlidirsə, məhkəmə bu tələbi təmin edəcəkdir. Məhkəmə tələbi rədd edərsə, bu qərara qarşı icarəçi üçün heç bir şikayət və ya kassasiya açıla bilməz. Məhkəmə Hollandiya Mülki Məcəlləsinin 230a maddəsini səhv tətbiq edibsə və ya tətbiq etmədikdə bu yalnız fərqlidir.

Əgər ev sahibi sökülmə prosedurundakı bütün lazımi addımları düzgün yerinə yetirmişsə və məhkəmə icarəyə götürülmüş əmlakın çıxarılmasına icazə verərsə, bu, ev sahibinin özü də evdən çıxmağa davam edə biləcəyi anlamına gəlmir. Əgər bunu edərsə, ev sahibi tez-tez kiracıya qarşı qanunsuz hərəkət edəcəkdir ki, kiracı bu vəziyyətdə kompensasiya tələb edə bilər. Məhkəmənin icazəsi yalnız ev sahibinin icarəyə götürdüyü əmlakın çıxarıldığı deməkdir. Bu o deməkdir ki, ev sahibi çıxarılması üçün məhkəmə icraçısını işə götürməlidir. Məhkəmə icraçısı icarəyə götürənə icarəyə götürülmüş əmlakı özü tərk etmək üçün son şans verərək icarəyə götürən şəxsə də veriləcək. Kiracı bunu etmirsə, faktiki çıxarılması xərcləri kirayəçi tərəfindən ödəniləcəkdir.

Silmə proseduru ilə bağlı suallarınız varmı və ya hüquqi yardıma ehtiyacınız varmı? Zəhmət olmasa əlaqə saxlayın Law & More. Hüquqşünaslarımız icarə hüququ sahəsindəki mütəxəssislərdir və sökülmə prosedurunda sizə məsləhət və / və ya kömək etməkdən məmnunuq.

Law & More