Xəbər şəkli

Vergilər: keçmiş və indiki

Vergi tarixi Roma dövründən başlayır. Roma imperiyasının ərazisində yaşayan insanlar vergi ödəməli idilər. Hollandiyada ilk vergi qaydaları 1805-ci ildə ortaya çıxır. Vergitutmanın əsas prinsipi: gəlir. Gəlir vergisi 1904-cü ildə rəsmiləşdirildi.

ƏDV, gəlir vergisi, əmək haqqı vergisi, korporasiya vergisi, ekoloji vergi - bunlar hamısı bu gün ödədiyimiz vergilərin bir hissəsidir. Hökumətə və bələdiyyələrə vergi ödəyirik. Gəlir ilə Hollandiya İnfrastruktur Nazirliyi, məsələn, diklərə qayğı göstərə bilər; və ya ictimai nəqliyyatda il.

İqtisadçılar hələ də sualları müzakirə edirlər: kim vergi ödəməlidir? Vergi limiti nə olmalıdır? Vergi gəliri necə xərclənməlidir? Vergisi olmayan bir dövlət öz vətəndaşlarına qayğı göstərə bilməz.

Law & More