Qeydə alınmış məktub nədir

Qeydə alınmış bir məktub, poçt sistemində olduğu müddət ərzində qeyd olunan və izlənilən və poçtalyondan onu çatdırmaq üçün imza almasını tələb edən bir məktubdur. Sığorta polisi və qanuni sənədlər kimi bir çox müqavilədə bildirişin qeydə alınmış bir məktub şəklində olması tələb olunur. Göndərən bir məktubu qeyd edərək bildirişin çatdırıldığını göstərən hüquqi bir sənədə sahibdir.

səhm