Bir vəkil vəkil və ortaq olaraq mülkiyyət payına sahib olmayan bir vəkillik işçisidir.

səhm