Fərqli qanun növləri hansılardır

Öyrənilə bilən bir çox fərqli qanun növü olmasına baxmayaraq, onları iki əsas kateqoriyaya qruplaşdırmaq çox asandır: dövlət qanunları və özəl qanunlar. Dövlət qanunları, hökumət tərəfindən vətəndaşların davranışlarını daha yaxşı təşkil etmək və tənzimləmək üçün qurulan qanunlardır, bunlara tez-tez cinayət qanunları və konstitusiya qanunları daxildir. Xüsusi qanunlar, bir qayda olaraq işgəncə və mülkiyyət qanunları da daxil olmaqla, fərdlər arasındakı iş və özəl müqavilələrin tənzimlənməsinə kömək etmək üçün yaradılmış qanunlardır. Qanun bu qədər geniş bir prinsip olduğu üçün qanun beş hüquq sahəsinə bölünmüşdür; konstitusiya hüququ, inzibati hüquq, cinayət hüququ, mülki hüquq və beynəlxalq hüquq.

səhm