Kvazi müqavilə nədir

Kvazi müqavilə tərəflər arasında belə bir rəsmi müqavilə olmadığı və təqdim olunan malların və ya xidmətlərin ödənişi ilə bağlı mübahisələrin olduğu zaman məhkəmə tərəfindən yaradılmış bir müqavilədir. Məhkəmələr, bir tərəfin haqsız olaraq zənginləşməsini və ya buna layiq olmadığı vəziyyətdə vəziyyətdən faydalanmasını qarşısını almaq üçün kvazi müqavilələr yaradır.

səhm