Maliyyə nədir

Maliyyə, bankçılıq, leverage və ya borc, kredit, kapital bazarları, pul və investisiyalarla əlaqəli fəaliyyətləri təsvir edən geniş bir müddətdir. Əsasən, maliyyə pulun idarə edilməsini və lazımlı vəsaitlərin əldə edilməsi prosesini təmsil edir. Maliyyə, maliyyə sistemlərini təşkil edən pul, bank işi, kredit, investisiyalar, aktivlər və öhdəliklərə nəzarət, yaradılış və öyrənməni də əhatə edir.

Law & More B.V.