Davamlı bir iş nədir

Davamlı bir iş və ya yaşıl bir iş, qlobal və ya yerli mühitə, cəmiyyətə, cəmiyyətə və ya iqtisadiyyata minimal mənfi təsir göstərən və ya potensial olaraq müsbət təsir göstərən bir şirkətdir.

səhm