Qanuni müqavilə nədir

Qanuni müqavilə iki və ya daha çox tərəf arasında qanuni olaraq tətbiq olunan bir razılaşmadır. Şifahi və ya yazılı ola bilər. Tipik olaraq, bir tərəf fayda qarşılığında digərinə bir şey edəcəyini vəd edir. Qanuni müqavilənin qanuni bir məqsədi, qarşılıqlı razılığı, mülahizəsi, səlahiyyətli tərəfləri və icrası üçün həqiqi razılığı olmalıdır.

Law & More B.V.