Korporativ vəkil nədir

Korporativ vəkil, bir şirkət şəraitində işləyən, ümumiyyətlə müəssisələri təmsil edən bir vəkildir. Korporativ vəkillər əməliyyat hüquqşünasları ola bilər, bu da müqavilələrin yazılmasına, məhkəmə çəkişmələrinin qarşısını almağa və əks halda pərdə arxasında qanuni iş görməyə kömək etdikləri anlamına gəlir. Məhkəmə çəkişmələri həm də vəkil ola bilər; bu vəkillər şirkətləri məhkəmələrdə iddia edirlər, ya da şirkətə zülm etmiş birinə qarşı iddia qaldırmaq və ya məhkəməyə verildiyi təqdirdə şirkəti müdafiə etmək.

səhm