Korporativ vəkillər nə edirlər

Korporativ bir vəkilin rolu, ticari əməliyyatların qanuniliyini təmin etmək, şirkətlərə qanuni hüquqları və vəzifələri, o cümlədən korporativ məmurların vəzifələri və vəzifələri barədə məsləhət verməkdir. Bunu etmək üçün müqavilə hüququ, vergi hüququ, mühasibat uçotu, qiymətli kağızlar hüququ, iflas, əqli mülkiyyət hüquqları, lisenziyalaşdırma, bölgə qanunları və çalışdıqları şirkətlərin işinə xas olan qanunlar barədə məlumatları olmalıdır.

səhm