Hollandiya Güvən Bürolarına Nəzarət Qanununa yeni dəyişiklik və yerli artı təmin edilməsi

Son illər Hollandiya güvən sektoru yüksək tənzimlənən bir sektora çevrildi. Hollandiyadakı etibar ofisləri ciddi nəzarət altındadır. Bunun səbəbi, tənzimləyicinin sonda güvən ofislərinin çirkli pulların yuyulmasında və ya saxta tərəflərlə iş aparmaqda böyük riskə sahib olduqlarını anladı və başa düşdü. Etibar idarələrinə nəzarət etmək və sektoru tənzimləmək üçün, 2004-cü ildə Hollandiya Güvənlik Ofisi Nəzarət aktı (Wtt) qüvvəyə minmişdir. Bu qanuna əsasən etibar ofisləri bir sıra tələblərə cavab verməlidirlər. fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Bu yaxınlarda Wtt-ə 1 yanvar 2019-cu ildə qüvvəyə minən daha bir düzəliş qəbul edildi. Bu qanunvericilik dəyişikliyi, digər şeylərlə yanaşı, Wtt-ə görə yaşayış təminatçısının tərifi daha geniş oldu. Bu düzəliş nəticəsində daha çox qurum Wtt daxilində olur və bu qurumlar üçün böyük nəticələrə səbəb ola bilər. Bu yazıda Wtt-in düzəlişinin yaşayış yerinin verilməsi ilə əlaqəli olduğu və düzəlişin praktik nəticələrinin bu sahədə nə olduğu izah ediləcəkdir.

Hollandiya Güvən Bürosu Nəzarət Qanununa yeni düzəliş və yerli artığın verilməsi

1. Holland Trust ofis nəzarət aktının məlumatları

Etibar bürosu, peşəkar və ya ticari olaraq, digər hüquqi və ya şirkətlərlə birlikdə və ya olmadan bir və ya daha çox etibar xidməti təqdim edən hüquqi şəxs, şirkət və ya fiziki şəxsdir. Wtt-in adı artıq göstərildiyi kimi, etibar ofisləri nəzarəti altına alırlar. Nəzarət edən orqan Hollandiya Mərkəzi Bankıdır. Hollandiya Mərkəzi Bankının icazəsi olmadan etibarnamə ofislərinin Hollandiyadakı bir ofisdən fəaliyyət göstərməsinə icazə verilmir. Wtt, digər mövzular arasında, bir etibarnamə ofisinin tərifini və Hollandiyada etibarlı ofislərin icazənin alınması üçün yerinə yetirməli olduqları tələbləri əhatə edir. Wtt, etibar xidmətlərinin beş kateqoriyasını təsnif edir. Bu xidmətləri göstərən təşkilatlar, etibarlı bir ofis olaraq təyin olunur və Wtt uyğun olaraq icazə tələb olunur. Bu aşağıdakı xidmətlərə aiddir:

 • hüquqi şəxsin və ya şirkətin direktoru və ya ortağı olması;
 • əlavə bir xidmət göstərməklə birlikdə bir ünvan və ya poçt ünvanı təmin etmək (yaşayış əlavə təmin etmək);
 • kanalizasiya şirkətindən müştərinin xeyrinə istifadə etmək;
 • hüquqi şəxslərin satışında və ya vasitəçiliyi;
 • vəkil kimi fəaliyyət göstərir.

Hollandiya səlahiyyətlilərinin Wtt'i tanıtdırmaq üçün müxtəlif səbəbləri var. Wtt tətbiq olunmamışdan əvvəl, güvən sektoru, xüsusən də kiçik inam idarələrinin böyük bir qrupu ilə əlaqələndirilməmişdir. Nəzarət tətbiq etməklə güvən sektoruna daha yaxşı bir mənzərə əldə etmək olar. Wtt'i tanıtdırmağın ikinci səbəbi, Maliyyə Fəaliyyət Tapşırıq Qüvvəsi kimi beynəlxalq təşkilatların, etibarlı ofislərin, çirkli pulların yuyulması və maliyyə yayınmalarına qarışması risklərinin artdığına işarə etdi. Bu təşkilatlara görə güvən sektorunda tənzimləmə və nəzarət vasitəsi ilə idarə edilməli olan bir bütövlük riski var idi. Bu beynəlxalq qurumlar, həmçinin, korlanmaz biznes əməliyyatları üzərində dayanan və etibar ofislərinin kiminlə iş apardığını bilməsi lazım olan müştərilərinizi tanımaq prinsipi də daxil olmaqla tövsiyə etmişdir. Təqdim olunan iş saxta və ya cinayət tərəfləri ilə aparılmasının qarşısını almaqdır. Wtt'i tanıtdırmağın son səbəbi, Hollandiyadakı etimad ofisləri ilə əlaqədar tənzimləmənin kifayət qədər sayılmamasıdır. Bütün ofislər eyni qaydalara tabe olmadılar, çünki bütün ofislər bir filialda və ya peşəkar bir təşkilatda birləşdirilmədi. Üstəlik, qaydaların icrasını təmin edə biləcək bir nəzarət orqanı da yox idi.[1] Daha sonra Wtt, etimad ofisləri ilə bağlı dəqiq tənzimləmənin qurulduğunu və yuxarıda göstərilən problemlərin həll olunmasını təmin etdi.

2. Yaşayış yeri xidmətinin tərifi

Wtt 2004-cü ildə tətbiq olunduğu andan bu qanuna mütəmadi dəyişikliklər edildi. 6 Noyabr 2018-ci ildə Hollandiya Senatı Wtt-ə yeni düzəliş qəbul etdi. 2018 yanvar 2018-cu ildə qüvvəyə minən Hollandiya Güvən ofis idarəsi aktı 1 (Wtt 2019) ilə etibarlı ofislərin yerinə yetirməli olduğu tələblər daha sərt oldu və nəzarət orqanının daha çox tətbiqetmə vasitələri var. Bu dəyişiklik, digərləri ilə yanaşı, "yaşayış üçün əlavə təminat" anlayışını da genişləndirmişdir. Köhnə Wtt altında aşağıdakı xidmət etibarlı xidmət hesab edildi: əlavə xidmətlərin göstərilməsi ilə birlikdə hüquqi şəxs üçün bir ünvanın verilməsi. Buna da deyilir yaşayış plus təmin.

Əvvəla, yaşayış yerinin təmin edilməsinin nə ilə əlaqəli olduğunu başa düşmək vacibdir. Wtt görə, yaşayış təmin edir sifarişlə və ya ünvanı təmin edən şəxslə eyni qrupa aid olmayan bir hüquqi və ya bir şirkət və ya fiziki şəxs tərəfindən poçt ünvanı və ya ziyarət ünvanı təmin edilməsi. Ünvanı təqdim edən müəssisə bu müddəaya əlavə olaraq əlavə xidmətlər göstərərsə, yaşayış yeri ilə təmin olunmasından danışırıq. Birlikdə, bu fəaliyyətlər Wtt uyğun olaraq bir etibarlı xidmət hesab olunur. Köhnə Wtt altında aşağıdakı əlavə xidmətlər maraqlandı:

 • qəbul tədbirlərini həyata keçirmək istisna olmaqla, şəxsi hüquqda məsləhət vermək və ya kömək göstərmək;
 • vergi məsləhəti vermək və ya vergi bəyannamələri və əlaqəli xidmətlər;
 • illik hesabatların hazırlanması, qiymətləndirilməsi və ya yoxlanılması və ya idarələrin aparılması ilə bağlı fəaliyyətlərin aparılması;
 • hüquqi şəxs və ya şirkət üçün direktor işə qəbul edilməsi;
 • ümumi inzibati qaydada təyin olunan digər əlavə fəaliyyətlər.

Yuxarıda göstərilən əlavə xidmətlərdən birini yerinə yetirməklə birlikdə mənzil təmin etmək köhnə Wtt altında etibarlı xidmət hesab olunur. Bu xidmət birləşməsini təmin edən təşkilatların Wtt uyğun olaraq icazəsi olmalıdır.

Wtt 2018-ə əsasən əlavə xidmətlər bir az dəyişdirildi. İndi aşağıdakı fəaliyyətlərə aiddir:

 • qəbul tədbirlərini həyata keçirmək istisna olmaqla, hüquqi məsləhət vermək və ya yardım göstərmək;
 • vergi bəyannamələrinin və əlaqədar xidmətlərin göstərilməsi;
 • illik hesabatların hazırlanması, qiymətləndirilməsi və ya yoxlanılması və ya idarələrin aparılması ilə bağlı fəaliyyətlərin aparılması;
 • hüquqi şəxs və ya şirkət üçün direktor işə qəbul edilməsi;
 • ümumi inzibati qaydada təyin olunan digər əlavə fəaliyyətlər.

Wtt 2018 altında əlavə xidmətlərin köhnə Wtt altında əlavə xidmətlərdən çox şey ayırmadığı aydındır. Birinci nöqtəyə əsasən məsləhət vermək anlayışı bir qədər genişlənir və vergi məsləhətinin verilməsi tərifdən kənarlaşdırılır, əks halda demək olar ki, eyni əlavə xidmətlərə aiddir.

Buna baxmayaraq, Wtt 2018 köhnə Wtt ilə müqayisə edildikdə, domicile plus təmin edilməsi ilə bağlı böyük bir dəyişiklik görülə bilər. Wtt 3 alt bəndinin 4-cü bəndinin 2018-cü bəndinə uyğun olaraq, bu qanuna əsasən, həm poçt ünvanı, həm də bölmədə göstərilən ziyarət ünvanı göstərilməsinə yönəlmiş fəaliyyət olmadan icazə verilmir. b. etimad xidmətlərinin tərifi və həmin hissədə göstərilən əlavə xidmətlər həyata keçirildikdə, eyni fiziki şəxsin, hüquqi şəxsin və ya şirkətin xeyrinə.[2]

Bu qadağa yaşayış yerinin verilməsi və əlavə xidmətlərin göstərilməsi səbəbindən yaranmışdır praktikada ayrı, bu xidmətlərin eyni tərəf tərəfindən icra edilməməsi deməkdir. Bunun əvəzinə bir tərəf, məsələn, əlavə xidmətləri həyata keçirir və sonra müştəri evini təmin edən başqa bir tərəflə əlaqələndirir. Əlavə xidmətlərin göstərilməsi və yaşayış sahəsinin verilməsi eyni tərəf tərəfindən aparılmadığından, köhnə Wtt-ə görə etibarlı xidmətdən danışmırıq. Bu xidmətləri ayırmaqla köhnə Wtt-ə uyğun olaraq tələb olunan icazə də yoxdur və bu icazəni almaq öhdəliyi də aradan qaldırılır. Gələcəkdə güvən xidmətlərinin bu ayrılmasının qarşısını almaq üçün Wtt 3-in 4-cü maddəsinin 2018-cü bəndinin alt bəndinə bir qadağa daxil edilmişdir.

3. Etibar xidmətlərini ayırmağın qadağan edilməsinin praktik nəticələri

Köhnə Wtt'ə görə, yaşayış təminatını və əlavə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsini ayıran və bu xidmətləri fərqli tərəflər tərəfindən həyata keçirən xidmət təminatçılarının fəaliyyəti etibarlı xidmət tərifinə daxil deyildir. Bununla birlikdə, Wtt 3, 4-cü maddənin 2018-cü bəndinin, alt bəndinin qadağan edilməsi ilə, güvən xidmətlərini ayıran tərəflərin bu cür fəaliyyətləri icazəsiz həyata keçirməsi də qadağandır. Bu, fəaliyyətlərini bu şəkildə davam etdirmək istəyən tərəflərdən icazə tələb etmələrini və buna görə də Hollandiya Milli Bankının nəzarəti altına alınmasını şərtləndirir.

Qadağan, xidmət təminatçılarının həm yaşayış yeri təmin etməsinə, həm də əlavə xidmətlərin yerinə yetirilməsinə yönəlmiş fəaliyyətləri həyata keçirdikdə Wtt 2018-ə uyğun olaraq etibarlı bir xidmət təqdim etməsinə səbəb olur. Buna görə bir xidmət təminatçısına Wtt uyğun olaraq icazə almadan əlavə xidmətlər göstərməyə və sonradan müştərisini yaşayış yeri təmin edən başqa bir tərəflə əlaqələndirməyə icazə verilmir. Bundan əlavə, bir xidmət təminatçısıdır Müştərini yaşayış yeri təqdim edə bilən və əlavə xidmətlər göstərə bilən müxtəlif tərəflərlə əlaqə quraraq vasitəçi kimi fəaliyyət göstərməsinə icazə verilmir.[3] Bu vasitəçi yaşayış yeri təmin etmədiyi və ya əlavə xidmətlər göstərməməsi halında belə olur.

4. Müştərilərin xüsusi yaşayış yeri təminatçılarına müraciət edilməsi

Təcrübədə, tez-tez əlavə xidmətlər həyata keçirən və sonradan müştərini müəyyən bir yaşayış yeri təmin edən tərəfə yönəldən tərəflər var. Bu müraciətin müqabilində, yaşayış yeri təmin edən şirkət tez-tez müştərini istinad edən tərəfə komissiya ödəyir. Bununla birlikdə, Wtt 2018-ə görə, artıq provayderlərin Wtt-dən yayınmamaq üçün əməkdaşlıq etdikləri və xidmətlərini qəsdən ayırması icazə verilmir. Bir təşkilat müştərilər üçün əlavə xidmətlər göstərdikdə, bu müştərilərin xüsusi yaşayış yeri təminatçılarına göndərilməsinə icazə verilmir. Bu, Wtt-dən yayınmağa yönəlmiş tərəflər arasında bir əməkdaşlığın olduğunu göstərir. Üstəlik, müraciət üçün bir komissiya alındıqda, güvən xidmətlərinin ayrıldığı tərəflər arasında bir əməkdaşlığın olduğu aydın görünür.

Wtt-in müvafiq məqaləsi fəaliyyətlərin həyata keçirilməsindən bəhs edir yönəlmiş həm poçt ünvanı, ya da ziyarətçi ünvanı ilə təmin etmək və əlavə xidmətlər göstərmək. Dəyişiklik memorandumu aiddir müştəri təmasa gətirir fərqli tərəflərlə.[4] Wtt 2018 yeni bir qanundur, buna görə bu anda bu qanuna dair məhkəmə qərarı yoxdur. Bundan əlavə, müvafiq ədəbiyyatlarda yalnız bu qanunun daxil olduğu dəyişikliklər müzakirə olunur. Bu o deməkdir ki, bu anda qanunun praktikada tam olaraq necə işləyəcəyi hələ məlum deyil. Nəticədə, bu anda hərəkətlərin 'yönəlmiş' və 'təmas' anlayışlarına tam olaraq daxil olduğunu bilmirik. Buna görə Htt 3-ci maddənin 4-cü bəndinin 2018-cü bəndinin XNUMX-cü bəndinin qadağan olunduğunu söyləmək hələlik mümkün deyil. Lakin bunun sürüşmə miqyası olduğu müəyyəndir. Xüsusi yaşayış yeri təminatçılarına istinad və bu müraciətlər üçün komissiya alınması müştərilərin yaşayış yeri təminatçısı ilə əlaqə yaratması hesab olunur. Təcrübəli təcrübəsi olan xüsusi yaşayış məntəqələrinin təminatçılarının tövsiyə etməsi risk yaradır, baxmayaraq ki, müştəri prinsipcə yaşayış yeri təminatçısına istinad edilmir. Bununla birlikdə, bu vəziyyətdə müştərinin əlaqə saxlaya biləcəyi xüsusi bir provayder qeyd olunur. Bunun yerli bir provayderlə 'müştəri təmasda' olaraq görülməsi üçün yaxşı bir şans var. Axı, bu vəziyyətdə müştəri yerli bir provayder tapmaq üçün özü səy göstərməli deyil. Müştərinin doldurulmuş Google axtarış səhifəsinə göndərildiyi zaman 'müştəri ilə əlaqə qurmağımız' dan danışmağımız hələ də sual altındadır. Bunun səbəbi, heç bir xüsusi yaşayış yeri təmin edən şirkətin tövsiyə edilməməsidir, lakin müəssisə müştəri üçün yerli təminatçı adlarını təqdim edir. Qadağanın daxilində hansı hərəkətlərin tam olaraq həyata keçirildiyini aydınlaşdırmaq üçün məhkəmə müddəasında daha da inkişaf etdirilməlidir.

5. Nəticə

Wtt 2018-in əlavə xidmətlər göstərən tərəflər üçün böyük nəticələrə səbəb ola biləcəyi və eyni zamanda müştərilərini yaşayış yeri təmin edə biləcək başqa bir tərəfə yönəldə biləcəyi aydındır. Köhnə Wtt altında, bu təşkilatlar Wtt-in sahəsinə daxil deyildilər və buna görə Wtt-ə görə icazə tələb etmədilər. Bununla birlikdə, Wtt 2018 qüvvəyə mindiyi üçün etibarlı xidmətlərin ayrılması deyilən bir qadağa var. Bu gündən etibarən həm yaşayış yerinin təmin edilməsinə, həm də əlavə xidmətlərin göstərilməsinə yönəlmiş fəaliyyət göstərən qurumlar Wtt sahəsinə daxil olur və bu qanuna uyğun olaraq icazə almalıdırlar. Təcrübədə, əlavə xidmətlər həyata keçirən və sonra müştərilərini yerləşdikləri bir provayderə yönəldən bir çox təşkilat var. İstinad etdikləri hər bir müştəri üçün, yerləşmə provayderindən bir komissiya alırlar. Bununla birlikdə, Wtt 2018 qüvvəyə mindiyi vaxtdan etibarən, Wtt-in qarşısını almaq üçün xidmət təminatçılarının əməkdaşlıq etməsi və qəsdən bölünməsi icazə verilmir. Bu əsasda işləyən təşkilatlar buna görə də fəaliyyətlərinə tənqidi nəzər salmalıdırlar. Bu təşkilatların iki variantı var: fəaliyyətlərini tənzimləyirlər və ya Wtt sahəsinə daxil olurlar və buna görə icazə tələb edirlər və Hollandiya Mərkəzi Bankının nəzarəti altındadır.

əlaqə

Bu yazını oxuduqdan sonra suallarınız və ya şərhləriniz varsa, xahiş edirəm mr ilə əlaqə qurun. Maksim Hodak, vəkil Law & More vasitəsilə [E-mühafizə], və ya mr. Tom Meevis, vəkil Law & More vasitəsilə [E-mühafizə], və ya +31 (0) 40-3690680 nömrəsinə zəng vurun.

[1] K. Frielink, Nederlanddakı Toezicht Trustkantoren, Deventer: Wolters Kluwer Nederland 2004.

[2] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[3] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

[4] Kamerstukken II 2017/18, 34 910, 7 (Nota van Wijziging).

səhm