Hollandiya SER seriyasının nömrələrinə və rəqəmlərinə görə…

Hollandiyanın SER (Hollandiya Sosial və İqtisadi Şurası) rəqəmlərinə və rəqəmlərinə görə Hollandiya birləşmələrinin miqdarı artdı. 2015-ci illə müqayisədə 22-cı ildə birləşmələrin sayı 2016% artdı. Bu birləşmə əsasən xidmət və sənaye sektorlarında reallaşdı. Qeyri-kommersiya sektorundakı şirkətlər də həvəslə birləşirlər. Bu rəqəmlər bir təşəbbüskar olaraq birləşmək barədə düşünməyə təşviq edərsə, uyğun Birləşmə Məcəlləsinə (Fusiegedragsregels) diqqət yetirməyi unutmayın.

səhm